POLITYKA JAKOŚCI

System Zarządzania Jakością wdrożony w Kancelarii w zakresie doradztwa prawnego i szkoleń prawnych zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone a także przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz do zmieniających się wymagań klienta.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez następujące cele:

  • dążenie do wzrostu zadowolenia Klientów z jakości oferowanych usług;

  • identyfikację potrzeb Klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie;

  • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych;

  • podnoszenie kwalifikacji pracowników;

  • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych usług;

  • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego wspólnika oraz pracownika Kancelarii.

System zarządzania jakością wdrożony w Kancelarii w zakresie doradztwa prawnego i szkoleń prawnych jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o.