Dagmara

Dagmara Wójcik – Murdza

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2003 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Zajmuje się między innymi wdrażaniem przepisów ochrony danych osobowych (RODO), pomocą prawną w sporach z bankami (kredyty frankowe),  wspiera przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. W latach 2014 – 2016 Członek Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., od 2019 r. członek Rady Nadzorczej Interbud Lublin S.A . Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, wpisana na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1164.

Beata

Beata Malec – Poznańska

Radca prawny od 2002 r. Doradza w zakresie prawa gospodarczego, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych (RODO), prowadzi obsługę prawną podmiotów medycznych, a także przedsiębiorców wykonujących działalność reklamową i wydawniczą na wszelkich płaszczyznach ich aktywności. Reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed sądami polubownymi (arbitrażowymi). Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (nr wpisu LB-1109), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Norbert

Norbert Murdza

Radca prawny od 2004 r. Przedsiębiorcom doradza w zakresie ochrony danych osobowych, a także handlu i usług elektronicznych (e-commerce), praw autorskich, praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Współpracuje z Domami Aukcyjnymi zajmującymi się obrotem dziełami sztuki oraz podmiotami z branży kreatywnej. Prowadzi szkolenia prawne, a także zajęcia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie z zakresu prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (nr wpisu LB-1170), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, a także studiów podyplomowych na kierunku Prawo w biznesie nowych technologii Uczelni Łazarskiego.