Oferujemy szkolenia prawne dla przedsiębiorców w zakresie:

  • prawa gospodarczego,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • ochrony danych osobowych i wdrożenia RODO,
  • prawa autorskiego,
  • prawa reklamy,
  • przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML),
  • prawa medycznego,

Szkolenia te mają charakter warsztatów lub wykładów i są ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z daną tematyką. Program szkolenia dostosowywany jest zawsze do indywidualnych życzeń Klienta i uwzględnia aspekty prawne wynikające z konkretnych projektów i przedsięwzięć biznesowych.

W zależności od poczynionych ustaleń szkolenie może się odbyć w siedzibie firmy Klienta lub online.

Szkolenia przeprowadzane przez naszą Kancelarię kończą się uzyskaniem zaświadczenia.

Zachęcamy Państwa do kontaktu oraz przesyłania zapytań dotyczących interesującej tematyki szkolenia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług naszych radców prawnych zapraszamy do kontaktu. Porad prawnych udzielamy w Kancelarii w Lublinie lub online.