W relacjach między ludzkich zawsze istniało i istnieje ryzyko wystąpienia sporów. Część z nich jest możliwa do rozwiązania w ramach mediacji, inne będą wymagały przeprowadzenia postępowania polubownego. Jednak zanim spór znajdzie swój finał w sądzie, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika i podjąć próbę jego polubownego rozwiązania. Takie rozwiązanie może doprowadzić do zakończenia konfliktu, przy okazji będzie znacznie tańsze niż rozstrzygnięcie sądowe.

Nasza Kancelaria oferuje usługi zastępstwa procesowego zarówno w Lublinie, jak i w innych miastach. Usługi te oparte są na bogatym doświadczeniu naszych radców prawnych, którzy w ostatnich latach uczestniczyli jako pełnomocnicy w kilku tysiącach postępowań sądowych. W swej praktyce nie dążymy za wszelką cenę do skierowania sprawy do sądu, lecz skupiamy się na pozasądowych sposobach rozwiązywania problemów prawnych. Takie działania często przynosiły dobre rezultaty dla naszych Klientów.

Jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć polubownie, rekomendujemy wtedy skierowanie sprawy do sądu. W takim przypadku Kancelaria zapewnia wszelkie niezbędne wsparcie, a także udział doświadczonego radcy prawnego w charakterze pełnomocnika procesowego.

Nasi prawnicy prowadzą postępowania z zakresu m.in.: prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy, dochodzenia odszkodowań powypadkowych, sprawach rozwodowych i o alimenty. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, jak też przed sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed e-sądem.

E-SĄD

E-sądem nazywane jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), prowadzone przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Umożliwia ono rozwiązanie spraw dotyczących w szczególności kwestii majątkowych, w tym zobowiązań finansowych. Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia postępowania przed e-sądem jest zazwyczaj szybsze i tańsze, niż gdy sprawę rozpatruje tradycyjna instytucja. Co więcej, daje możliwość złożenia pozwu oraz przeprowadzenia postępowania bez konieczności osobistej wizyty w sądzie.

Nasze doświadczenie obejmuje także wsparcie w sporach przed sądami polubownymi.

Nasi radcy prawni czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania, przejmują związane z nim formalności, gromadzą materiał dowodowy i występują osobiście przed sądem. Tak kompleksowe wsparcie prawne daje Klientowi zarówno bezcenne poczucie bezpieczeństwa, oszczędza  mu również czasu i zaangażowania.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług naszych radców prawnych zapraszamy do kontaktu. Porad prawnych udzielamy w Kancelarii w Lublinie lub online.