OFERTA DLA POLONII

Udzielamy pomocy prawnej Polakom mieszkającym czasowo lub stale za granicą. Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby, które przez długi czas przebywają poza granicami Polski, często pozostawiają w kraju nieuregulowane sprawy rodzinne i majątkowe. Stopień ich skomplikowania powoduje, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zwłaszcza wobec nieobecności Klienta w kraju, jest niezbędna.

Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

  • Prawa rzeczowego (prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, ustalanie stanu prawnego nieruchomości);
  • Prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, sprawy o zachowek, realizacja zapisów i poleceń wynikających z testamentu);
  • Prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, ustalanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ustalenie opieki nad dzieckiem, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, uznanie przez polski Sąd zagranicznego orzeczenia rozwodowego);
  • Prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, windykacja należności pieniężnych, zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku na terenie RP Klienta lub osoby najbliższej);
  • Prawa bankowego (ustalenie nieważności umowy kredytu udzielonego przez bank działający na terenie RP w walucie obcej).

Prowadzimy sprawy sądowe, jak również bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach pozasądowych. Opracowujemy opinie prawne, przygotowujemy projekty umów, udzielamy porad prawnych.

Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami pozwalającymi na kontaktowanie się z naszymi Klientami na odległość (wideokonferencje przy pomocy komputera, tabletu lub telefonów komórkowych).