OFERTA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Kancelaria Radców Prawnych Murdza Poznańska Murdza spółka partnerska przeszła pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz doradczych i została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W Bazie Usług Rozwojowych każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć usługę rozwojową jakiej aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników z dofinansowaniem ze środków unijnych (nawet do 80% kosztów).

W ramach usługi rozwojowej możemy dla Państwa poprowadzić szkolenie lub doradztwo w zakresie istotnym dla firm, w szczególności z tematów prawnych (m.in. wdrożenie RODO, prawo e-commerce i in.).

Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej danych co do możliwości zrealizowania usługi rozwojowej z dofinansowaniem unijnym prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zachęcamy do wcześniejszego przeanalizowania potrzeb w zakresie usług rozwojowych w Państwa firmie, ponieważ w niektórych województwach nie jest prowadzony ciągły nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Przykłady wykorzystania usługi rozwojowej

Przykład 1

Przedsiębiorca chce wdrożyć w swojej firmie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Kancelaria po pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania usługi rozwojowej przeprowadza u przedsiębiorcy szkolenie kadry zarządzającej z RODO, audyt prawny ochrony danych osobowych a następnie przygotowuje odpowiednią dokumentację i przeprowadza szkolenie pracowników.

Dzięki dofinansowaniu ostateczny koszt wdrożenia dla klienta może zostać znacznie obniżony.

Przykład 2 2

Przedsiębiorca oferuje lub zamierza oferować usługi za pośrednictwem Internetu.

Przy transakcjach internetowych cechą charakterystyczną jest brak bezpośredniej obecności stron umowy. Z tego względu ustawodawca nałożył na przedsiębiorcę konkretne obowiązki względem kontrahenta. Ze względu na wirtualny charakter kontaktu między stronami prawo przewiduje rygorystyczną możliwość weryfikowania ewentualnych nieprawidłowości stosowanych przez e-przedsiębiorców. Błędy w dokumentacji lub niespełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa są traktowane jako próba oszukania klientów, zwłaszcza w odniesieniu do konsumentów, tj. osób dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Mogą one skutkować dotkliwymi karami finansowymi.

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający sprzedaż bądź świadczenie usług za pośrednictwem Internetu zobowiązany jest zatem do stworzenia prawidłowej dokumentacji, która określa zasady prowadzonej sprzedaży lub świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem absolutne minimum stanowią: regulamin, polityka prywatności oraz polityka plików cookies.

W takim przypadku oferujemy przedsiębiorcy szkolenia z zakresu prawa e-commerce, a także usługę doradczą obejmującą audyt prawny strony internetowej pod kątem zgodności z przepisami (w tym RODO) oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dzięki dofinansowaniu koszt usługi dla przedsiębiorcy może ulec znacznej redukcji.

AKTUALNE USŁUGI KANCELARII OFEROWANE W RAMACH BUR