Nota prawna

 

Kancelaria Radców Prawnych Murdza Poznańska Murdza spółka partnerska z siedzibą w Lublinie, ul. Górna10/4, 20-005 Lublin, KRS 0000550373, adres e-mail: biuro@krp.pl, sekretariat: tel. (81) 534 81 13, tel. kom. 512 056 595 oświadcza, iż wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny, przez co nie można ich traktować jako porady prawnej w żadnej konkretnej sprawie.

Osoby odwiedzające niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować materiały i informacje zawarte na witrynie, wyłącza jednak swoją odpowiedzialność za ewentualne skutki wykorzystywania tych materiałów i informacji.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Kancelaria zastrzega, że w sytuacji umieszczenia w serwisie odnośników do innych stron internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach

Kancelaria jest właścicielem witryny www.krp.pl. Zawartość oraz struktura niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych lub graficznych. Zabronione jest powielanie danych lub informacji, w tym w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć i innych elementów twórczych bez pisemnej zgody Kancelarii.

Kancelaria zapewnia, że powierzone jej za pośrednictwem niniejszej witryny dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Kancelaria stosuje tzw. cookies (ciasteczka), aby móc obserwować upodobania użytkowników niniejszej witryny internetowej i aby mieć możliwość optymalnego jej kształtowania. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku twardym komputera użytkownika. Informacje zawarte w cookies służą także ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie z witryny internetowej. Użytkownicy mogą także używać niniejszej witryny internetowej bez zapisywania cookies na twardym dysku komputera.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) informujemy, że radcowie prawni zatrudnieni lub współpracujący z Kancelarią podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu.