ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osób korzystających z kanału jest Kancelaria Radców Prawnych Murdza Poznańska Murdza spółka partnerska, Ul. Górna 10/4, 20-005 Lublin, NIP 9462652138, REGON 361089339, KRS 0000550375 (dalej Kancelaria), a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału administrator portalu YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

DANE KONTAKTOWE

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby
  • przez formularz kontaktowy na stronie krp.pl
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@krp.pl

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane Użytkowników kanału będą przetwarzane w celu:

  1. administrowania i zarządzania kanałem Kancelarii, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkowników posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem;
  2. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i in.

Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Kancelarii, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora portalu YouTube tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających kanał), które mogą być udostępniane Kancelarii jako prowadzącemu kanał.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z korzystaniem z kanału Kancelarii mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale Kancelarii mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem kanału lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Użytkownik zawsze może zrezygnować z subskrybowania kanału Kancelarii, może także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Kancelarię, administrator portalu YouTube może stosować własne okresy przechowywania danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kancelaria może zrealizować uprawnienia Użytkownika tylko w takim w zakresie, w jakim posiada techniczne możliwości do takiego działania (np. poprzez usunięcie na wniosek Użytkownika komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Kancelarią w sprawie przetwarzania danych za pośrednictwem YouTube Użytkownik może kontaktować się także z administratorem portalu YouTube.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych w ramach korzystania z kanału jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak np. możliwość zamieszczenia komentarzy).