Kancelaria Radców Prawnych
ul. Górna 10/3
20-005 Lublin
tel.: (81) 534 81 24 , fax: (81) 534 81 14
e-mail: info@krp.pl

Realize your constitutional right

with qualified help

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organów administracji publicznej, obejmujące:

 • wszechstronne doradztwo prawne,
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych,
 • reprezentację przed organami państwowymi
  i samorządowymi,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów prawnych,
 • uczestnictwo i pomoc w negocjacjach handlowych.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności cywilnej
  i odszkodowawczej,
 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa administracyjnego.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy dla prowadzonej przez Kancelarię działalności. Nie jest również źródłem porad prawnych.
Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia wymaga osobnego kontaktu i nie może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej.